Oceněné projekty 2016

 

KOMUNÁLNÍ POLITIK ROKU 2016

Zuzana Čiháková, starostka města Kouřim

projekt: Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím

Celková vítězka soutěže Komunální politik roku, starostka Kouřimi Zuzana Čiháková, zástupce společnosti Asseco Solutions a.s. Vladan Zalejský s darovacím šekem a náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád

V Kouřimi je na dobrovolnické práci založeno více než 50 akcí ve městě, v oblasti dobrovolnictví jsou stanoveny několikeré okruhy. Začalo to tím, že milou a hřejivou kampaní požádali občany, aby nominovali své spoluobčany do nejdůležitějších oblastí života města a dnes v městě působí dobrovolnické organizace jako Dobrovolnická a sousedská výpomoc, práce v organizacích ve městě, práce pro rozvoj města, pro plánování a úpravu veřejných prostranství, dále s názvem Obyčejné lidské hrdinství, Dobrovolnictví v sociálních a souvisejících službách a v oblasti rozvíjení občanské společnosti. Dobrovolnictví je podle paní starostky velkým sociálním kapitálem každé obce.

video Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím

 

SOCIÁLNÍ PROJEKT  ROKU 2016

Zuzana Čiháková, starostka města Kouřim

projekt: Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím

Vítězka kategorie Sociální projekt roku, starostka Kouřimi Zuzana Čiháková, zástupce firmy Elektrowin a.s. Jan Marxt s darovacím šekem a náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík

V Kouřimi je na dobrovolnické práci založeno více než 50 akcí ve městě, v oblasti dobrovolnictví jsou stanoveny několikeré okruhy. Začalo to tím, že milou a hřejivou kampaní požádali občany, aby nominovali své spoluobčany do nejdůležitějších oblastí života města a dnes v městě působí dobrovolnické organizace jako Dobrovolnická a sousedská výpomoc, práce v organizacích ve městě, práce pro rozvoj města, pro plánování a úpravu veřejných prostranství, dále s názvem Obyčejné lidské hrdinství, Dobrovolnictví v sociálních a souvisejících službách a v oblasti rozvíjení občanské společnosti. Dobrovolnictví je podle paní starostky velkým sociálním kapitálem každé obce.

video Posilování komunity dobrovolnickou prací a dárcovstvím

 

DĚTI A RODIČE 2016

Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice na Rokycansku

za projekt: Zapojení předškolních dětí do činnosti dobrovolných hasičů

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký vlevo, vítěz kategorie Děti a rodiče, starosta Němčovic Karel Ferschmann a zástupce společnosti hřiště.cz Ladislav Fuxa s darovacím šekem

Hasičská předškolní výchova. Obec Němčovice a Sbor dobrovolných hasičů Němčovice společně zajistily pro předškolní děti hasičskou výstroj a výzbroj, dopravu na akce a dokonce i speciální dětské hasičské auto. Učitelky v mateřské škole začnou v zimním období s dětmi cvičit spojování hadic, jejich skládání, cvičení, přidá se režie a hudba. V období květen až listopad pak třída předškoláčků jezdí po různých oslavách do okolních obcí, ale také i do měst vzdálenějších měst jako Plzeň, Beroun či Praha, někdy mají i 3 vystoupení za víkend!!!. Děti se touto cestou učí rovněž veřejně vystupovat a mluvit.

Video Zapojení předškolních dětí do činnosti dobrovolných hasičů

 

SPORT A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  2016

Filip Kořínek, starosta města Černošice v okrese Praha-západ

za projekt: Hala Věry Čáslavské

předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR Zbyněk Linhart, vítěz kategorie Sport a veřejné zdraví starosta Černošic Filip Kořínek a zástupce společnosti MUNICIPAL – centrum vzdělávání a odborných služeb s.r.o. František Zwyrtek s darovacím šekem

Cíl projektu výstavby sportovní haly u základní školy byl jasný od začátku – potřeba zajistit žákům tělocvičnu a nabídnout místním sportovním oddílům vhodné prostory. Projekt však brzy získal i druhý nezbytný cíl – sehnat 10 mil. Kč od místních občanů a pokusit se tak stmelit komunitu. To vše pod heslem Společně to dáme! Až donedávna byla základní škola v Černošicích jedinou školou v republice s kapacitou 700-900 žáků, která neměla tělocvičnu. Patronkou sportovní haly se stala sedminásobná olympijská vítězka, paní Věra Čáslavská, která v Černošicích trvale žila. Výstavbu sportovní haly podpořila také řada dalších osobností, a hlavně několik stovek místních obyvatel podnikatelských subjektů.

Video Hala Věry Čáslavské 

 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST  2016

Ladislav Kubín, místostarosta obce Slavkov na Opavsku

za projekt: 8. setkání Slavkovů z Evropy 2015

Zástupkyně společnosti Wolters Kluwer Ivana Cachová s darovacím šekem, vítěz kategorie Kulturní a vzdělávací činnost, místostarosta Slavkova u Opavy Ladislav Kubín a ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra David Sláma

Cílem projektu je kulturní aktivita pro občany, ale i výměna zkušeností komunálních politiků měst a obcí Slavkovů z různých částí Evropy. Účastnící se setkávají s občany hostitelského Slavkova, navazují nová neformální přátelství, rovněž jsou jim představeni místní podnikatelé. Setkání bývá třídenní. Prohlídka obce, setkání s občany, prohlídka pamětihodností, kulturní program místních dětí a spolků, slavnostní mše svatá a oficiální pozvání dalšího Slavkova na setkání v následujícím roce. Takto se každoročně setkává 11 obcí – Slavkovů a v roce 2015 setkání vyšlo právě na obec Slavkov u Opavy.

Video 8. setkání Slavkovů z Evropy 2015

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  2016

Martin Ander, náměstek primátora statutárního města Brna

za projekt:  RE-USE Managament statutárního města Brna

Zástupce společnosti EKO-KOM a.s. Lukáš Grolmus s darovacím šekem, vítěz kategorie Odpadové hospodářství, náměstek primátora města Brna Martin Ander a náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů MŽP Vladislav Smrž

RE-USE MANAGEMENT statutárního města Brna je ekologicko-sociálně-kulturní projekt, jehož hlavním cílem je, aby se opětovné využití výrobků stalo běžnou praxí a minimalizovalo se tak množství vznikajícího odpadu, podpořila se lepší využitelnost zdrojů a energie s ohledem na prodloužení životního cyklu výrobku. Neméně důležitým aspektem projektu je snížení sociálních rozdílů tím, že se systémem re-use zpřístupní zboží i lidem s nízkými příjmy, kteří by si je jinak nemohli dovolit. Pozitivním cílem projektu i fyzické uchování předmětů běžné denní potřeby pro budoucí studium historie – např. dějin každodennosti, sociálních dějin atp.

Video RE-USE MANAGEMENT statutárního města Brna

 

VEŘEJNÁ ZELEŇ  2016

Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany v okrese Praha-západ

za projekt: Nový hřbitov v Dolních Břežanech

Zástupce společnosti Pekass a.s. Jaroslav Mai s darovacím šekem, vítěz kategorie Veřejná zeleň, starosta Dolních Břežan Věslav Michalik a místopředseda Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal

V rámci projektu vznikly na západním okraji obce 4 hektary veřejné zeleně s parkovou úpravou. V centru nového veřejného prostoru je pak samotný hřbitov, který je situován ve středu kříže tvořeného protínajícími se dvouřadými lipovými alejemi. Hřbitov je vymezen kamennými zídkami a habrovými stěnami, které mají tvar kruhových výsečí a stáčejí se kolem středu kříže. Na tyto zdi navazují čtyři uzamykatelné kovové brány se skleněnou výplní. S ohledem na místní historii nese projekt multikulturní symboliku a snoubí se tu keltské i křesťanské motivy. Svým pojetím komponované krajiny je nový hřbitov unikátní nejen v měřítku regionu, ale celé České republiky.

Video Nový hřbitov v Dolních Břežanech

 

DOPRAVNÍ PROJEKT ROKU  2016

Pavel Žerníček, starosta obce Rapotín na Šumperku

za projekt: Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou

Ministr dopravy Dan Ťok, vítěz kategorie Dopravní projekt roku, starosta Rapotína a předseda Svazku obcí údolí Desné Pavel Žerníček, zástupce společnosti I-Tec Czech, spol. s.r.o. Jiří Vyvial

Elektrizací této dráhy byla výrazně zlepšena dopravní dostupnost údolí řeky Desné, což je region s mnoha turisticky atraktivními lokalitami, které se tak stávají přístupnější pro obyvatele okolních měst. Pro obyvatele regionu naopak usnadnila využití pracovních příležitostí v regionu. Spojení je provozováno v pravidelném hodinovém taktu od 5 do 23 hodin každodenně bez nutnosti přestupů. Nástupiště na trati, tedy 9 zastávek a 3 dopravny, byla rekonstruována na bezbariérové, dále bylo 7 železničních přejezdů zabezpečeno světelným zařízením, stavba byla realizována ve výjimečně krátkém termínu 7 měsíců a byla použita unikátní technologie vedoucí k výraznému snížení investičních nákladů. Tato železniční trať byla první privátní tratí v České republice.

Video Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou

 

EKOLOGICKÝ PROJEKT ROKU  2016

Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice

za projekt: Fond úspor energie Města Litoměřice

Jednatel společnosti Ecobat s.r.o. Petr Kratochvíl s darovacím šekem, cenu přebírá v zastoupení za starostu, místostarosta  Litoměřic Pavel Krejza,  místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Jan Sedláček

Zvyšování energetické soběstačnosti je jednou ze strategických oblastí rozvoje města Litoměřice. Projekt Fondu úspor energie Města Litoměřice počítá s postupným zateplováním objektů nacházejících se v majetku města, instalací fotovoltaických panelů, sledováním a pravidelným vyhodnocováním spotřeby energie a nákupem elektřiny a plynu na burze. Nedílnou součástí projektu je i instalace fotovoltaických elektráren na budovách v majetku města.

Video Fond úspor energie Města Litoměřice

Celkový přehled vítězů soutěže Komunální politik roku 2016 ke stažení zde

Nominované projekty v soutěži Komunální politik roku 2016