Komunální politik roku 2015 – slavnostní vyhlášení