Komunální politik roku 2017 – slavnostní vyhlášení