Zveme Vás do soutěže

Komunální projekt roku 2020

Soutěž Komunální projekt roku je pořádána pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.
Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. Soutěž je otevřená pro obce, městyse, města, městské části a městské obvody všech velikostí.
Komunální politici a zaměstnanci samospráv tak dostávají skvělou příležitost, aby výsledky své práce, svého umu a své kreativity představili v soutěži KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU.

Kategorie v soutěži Komunální projekt roku 2020:
* Sociální projekt roku – projekt péče o seniory, hendikepované a sociálně znevýhodněné občany
* Děti a rodiče – projekt pro školáky, předškoláky a jejich rodiče
* Sport a veřejné zdraví – podpora sportovních a pohybových aktivit občanů každého věku a podpora zdravého životního stylu
* Veřejná zeleň – péče o okrasné plochy, parky, lesy
* Kulturní a vzdělávací činnost – kulturní, vzdělávací a společenské programy pro občany, rozvíjení kulturních a historických tradic
* Odpadové hospodářství – systém a organizace sběru, likvidace a využití odpadů
* Utváření veřejného prostoru – řešení veřejných prostor a budov, dopravních staveb a péče o památky
* Chytrá obec – komplexní i dílčí projekty využívající digitální a informační technologie ke zkvalitnění života v obcích
* Energeticky úsporná obec – energeticky úsporná opatření ve městech a obcích
* Ekologický projekt roku – malé i velké projekty na ochranu životního prostředí
* KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2020 – vítěz jedné kategorie bude odbornou porotou vyhodnocen jako celkový vítěz

Do soutěže se přijímají projekty uskutečněné od 1. ledna 2019 do 14. září 2020.
Uzávěrka příjmu on-line přihlášek a on-line nominací je 14. září v 16 hodin.
Výsledky soutěže budou slavnostně oznámeny 3. listopadu 2020 v Českém muzeu hudby v Praze, kam budou pozváni všichni její účastníci.
Nositelé vítězných projektů obdrží originální plastiky z českého křišťálu Dobré srdce a finanční odměny pro své obce, městyse, města, městské části či městské obvody.
Všechny, nejen vítězné projekty, které se soutěže zúčastní, budou představeny ve zvláštní příloze Moderní obce.
Na shledanou v soutěži Komunální projekt roku 2020!

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ REALIZOVANÝ                                                                                                                                                                                   

NA ÚROVNI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY

 

Komunální projekt roku 2019

Nechte se inspirovat!

Zalistujte si níže v příloze časopisu Moderní obec, ve které jsme v lednu 2020 představili všechny projekty, jež se zúčastnily soutěže Komunální projekt roku 2019!

Přehled vítězných a oceněných projektů 2019

  • Sociální projekt roku

Projekt města Svitavy ŠANCE – zařízení pro sociálně vyloučené osoby. Křišťálové srdce převzal starosta města David Šimek od náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Jentschke Stöcklové. Za partnera této kategorie vítězce blahopřál a šek na 20 tisíc Kč předal Roman Tvrzník, předseda představenstva společnosti Elektrowin a. s.,

  •  Děti a rodiče

Projekt Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času starosty města Trutnova Ivana Adamce a kolektivu. Cenu za projekt předali místopředseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Jiří Carbol, symbolický šek předal Petr Tejkl, obchodní zástupce společnosti hřiště.cz, partnera této kategorie

  • Ekologický projekt

Projekt Stabilizace krajiny a podpora její biodiverzity obce Vendolí. Cenu za projekt převzali od Miloše Vystrčila, senátora a jednoho z otců této soutěže, starosta obce Vladimír Buchta a Jiří Pandula, místostarosta města, který se o projekt hodně zasloužil. Symbolický šek předal Ivan Kafka, vedoucí oddělení komunikace a marketingu společnosti Energie AG Bohemia spol. s. r. o., partner této kategorie

  •  Sport a veřejné zdraví

Projekt Rekonstrukce sportovního areálu za sokolovnou městyse Okříšky. Ocenění převzali starosta městyse Zdeněk Ryšavý, a místostarosta městyse Ladislav Příhoda. Křišťálové srdce jim předal náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký, šek partnera kategorie, společnosti MUNICIPAL, předala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová

  • Utváření veřejného prostoru

Projekt Smuteční obřadní síň v Břeclavi. Skleněné křišťálové srdce předal architektu města Břeclavi Liboru Foukalovi, autorovi projektu, místopředseda SMO ČR Pavel Drahovzal, symbolický šek s reálnou hodnotou pak za partnera kategorie předal Petr Řihák, jednatel společnosti Zebra GROUP spol. s r.o.

  • Odpadové hospodářství

Projekt Evidence nádob na SKO a BIO  ve městě Lipová – lázně. Ocenění za  převzal ředitel obecních služeb obce Lipová-lázně Jan Prejda z rukou Vladimíry Many, náměstka ministra životního prostředí, symbolický šek předala Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM a.s., partnera této kategorie

  • Veřejná zeleň

Projekt Park Granátová městské části Praha-Slivenec. Za starostku městské části Janu Plamínkovou převzala cenu místostarostka Slivence Lenka Kudláková, a to od Martina Bendy, místopředsedy výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva hl. města Prahy, který zde zastoupil pražského primátora, šek předal zástupce společnosti Komatec Jaroslav Mai

  • Kulturní a vzdělávací činnost

Projekt Nová městská knihovna v Hrádku nad Nisou. Cenu starostovi města Josefu Horinkovi předal náměstek ministra kultury Jiří Vzientek, šek za partnera této kategorie předal Martin Roučka společník a projektový manager Mobilního rozhlasu

  • Chytrá obec

Projekt Odkanalizování obce Starkoč soustavou domovních čistíren. Cenu za nejlepší projekt převzal starosta obce Starkoč Jan Jiskra od místopředsedy sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Martina Kupky, šek za partnera kategorie, společnosti Microsoft, předal Roman Hlaváč

* Komunální projekt roku 2019

Vítězným a tedy nejlepším projektem 5. ročníku soutěže byl vyhlášen projekt  Nová městská knihovna v Hrádku nad Nisou. Starostovi Josefu Horinkovi, nositeli vítězného projektu, cenu předala náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová, k blahopřání se připojili i zástupce pražského magistrátu Martin Benda. Šek za partnera soutěže –  Vera spol. s. r. o. – na 30 tisíc korun předal Jan Hodač, Sales Director.

  • Zvláštní cena hodnotitelské komise

byla (v tajném hlasování) udělena šéfredaktorovi časopisu Moderní obec Ivanu Ryšavému, a to za mimořádný přínos časopisu Moderní obec a u příležitosti 25letého výročí jeho založení.

 

Soutěž Komunální projekt roku je pořádaná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR Kláry Dostálové a ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny PČR,  Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.

 

Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. Soutěž je otevřená pro obce, města, městské části a městské obvody všech velikostí. Komunální politici a zaměstnanci samospráv tak dostávají skvělou příležitost, aby výsledky své práce, svého umu a své kreativity představili v soutěži KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU.